Nyhedskriterier

Læserne, seerne, surferne og lytterne er de vigtigste mennesker. Det er dem og deres behov, du skal tænke på. Ikke på dit behov for at komme ud med et budskab.

Din målgruppe skal både læse og forstå. Hvis du ikke sætter dem i centrum, så bliver de væk eller bliver hægtet af. Og så er det hele lige meget.

Medierne arbejder derfor efter klassiske nyhedskriterier, der er et udtryk for målgruppens ønsker, forventninger og behov.

Brug kriterierne til at vurdere, om du har en god historie.

 • Aktualitet
  • Det er lige sket, det er ved at ske, eller det skal til at ske.
  • Det er oppe i tiden.
   Næsten alle de historier der publiceres i de daglige nyhedsmedier, rummer dette kriterium. Men aktualitet som eneste kriterium giver ikke nødvendigvis en god historie.
 • Væsentlighed
  • Det har en afgørende betydning for det samfund, læseren er en del af, hvad enten det er det lokale, det nationale eller det internationale.
  • Det handler om fundamentale etiske, juridiske, religiøse eller lignende spørgsmål.
   For at en historie kan komme ind under væsentlighedskriteriet, er det ikke nok at den er væsentlig for en enkelt eller nogle få personer. Den skal have et videre perspektiv.
 • Identifikation
  • Det berører læseren følelsesmæssigt.
  • Læseren kan identificere sig med de personer eller begivenheder historien handler om, for eksempel ”Godt det ikke er mig” eller ”Bare det var mig”.
   Sjældent eneste kriterium for en historie – men næsten obligatorisk for formiddagsaviser og ugeblade.
 • Sensation
  • Det er overraskende, usædvanligt og vækker vores nysgerrighed.
 • Konflikt
  • Et modsætningsforhold der kan handle om alt fra krig over fodbold til politiske opgør, den lille mands kamp mod systemet og holdninger og meninger der brydes.
 • Nærhed
  • Det foregår i læserens lokalområde.
  • Det handler om mennesker læseren kender.
  • Det handler om de interesser læseren har.