Pris

Lad os på forhånd aftale rammerne for opgaven, så kan meget lade sig gøre. Ring og få et tilbud.

PR og informationsjournalistik

1.300 i timen (7.500kr./dag) for rådgivning, research, skrivning af cases, hjemmesider, artikler og pressemeddelelser. I prisen er inkluderet fulde udgivelsesrettigheder i ethvert medie.
PR og kommunikationsarbejde er momspligtigt.

Fotografi

Fotografering i forbindelse med journalistiske opgaver. Engangsanvendelse kroner 1.500. Bruges materialet som bærende forsidebillede er prisen 3.000 + moms. Billeder er momspligtige. Vi kan også aftale en fast pris for fotografering med fulde rettigheder til billederne.

Fortæring, overnatning og kørsel

Kunden dokumenterede udgifter til nødvendig fortæring, evt. overnatning, tog, taxa eller kørsel i egen bil med 4,00.

Journalistisk arbejde

950 kroner i timen (6.000 kr./dag) for research, skrivning og udgivelse i et medie samt offentliggørelse på kundens hjemmeside. Lad os på forhånd lave en fastpris, der passer til Jeres budget.

Aftal evt. rabat, hvis materialet kun bruges i et medie.
Journalistisk arbejde er i hovedreglen momsfrit.

Priserne tager udgangspunkt i taksterne i Dansk Journalistforbunds vejledning for freelancearbejde.